Bản quyền Balesio FILEminimizer Pictures 2.0 miễn phí

Bản quyền Balesio FILEminimizer  Pictures  2.0 miễn phí

FILEminimizer Pictures 2.0 là một chương trình đặc biệt, tối ưu hoá hình ảnh, vì vậy bạn có thể duy trì sự cân bằng giữa chất lượng hình ảnh và kích thước file ảnh đã nén. FILEminimizer Pictures làm giảm kích thước file ảnh JPEG, GIF, TIFF, PNG, BMP và EMF lên tới 98% bằng cách sử dụng kĩ thuật nén ảnh thông minh mà vẫn giữ chất lượng ảnh gốc.

1. Ghé thăm URL sau, điền tên và địa chỉ e-mail của bạn rồi click nút Lizenz…
http://www.balesio.com/campaign/licensing/index.aspx?CID=pcwelt

Bản quyền Balesio FILEminimizer  Pictures  2.0 miễn phí

2. Ngay lập tức, bạn sẽ nhận được 1 e-mail từ PPTminimizer Team có chứa mã bản quyền.

3. Download file cài đặt tại đây (dung lượng 4,22 MB).

Hôm nay (04/03/2010), GAOTD cũnn tặng miễn phí FILEminimizer Pictures.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi