Bản quyền Disk Space Fan Pro 2.2.4 miễn phí

Bản quyền Disk Space Fan Pro 2.2.4 miễn phí

Disk Space Fan Pro thông thường có giá bán khoảng 19,95 $, nhưng bạn có thể nhận bản quyền Disk Space Fan Pro v2.2.4 miễn phí thông qua chương trình khuyến mại của Tạp chí Chip.

Disk Space Fan Pro không những có thể tìm file bị trùng lặp, mà còn là công cụ phân tích không gian ổ đĩa mạnh mẽ dành cho Windows. Nó giúp bạn giải phóng không gian đĩa bằng cách nhanh chóng tìm kiếm và xoá những file không cần thiết.

Nó hiển thị không gian đĩa được sử dụng bằng biểu đồ (flower chart). Bằng cách sử dụng các bộ lọc (filters), bạn có thể tìm thấy thống kê của video, audio, hình ảnh và các tài liệu khác một cách dễ dàng.

1. Download file cài đặt của Disk Space Fan Pro V2.2.4.1 tại đây rồi cài đặt nó.

2. Chạy chương trình Disk Space Fan Pro, click nút có dấu chấm hỏi (?) > chọn Register:

Bản quyền Disk Space Fan Pro 2.2.4 miễn phí

3. Sử dụng bản quyền sau để đăng kí rồi click nút Activate:

email: [email protected]
code: 96500-16583-F8D29

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi