Bản quyền East-Tec Eraser 2009 miễn phí

Bản quyền East-Tec Eraser 2009 miễn phí

Softpedia cộng tác với East-Tec tặng East –Tec Eraser 2009 có giá trị 49,95 $ hoàn toàn miễn phí trong khoảng thời gian giới hạn (hết hạn vào ngày 31/01/2010).

East –Tec Eraser là phần mềm bảo mật theo chuẩn quân sự, giúp xoá bỏ vĩnh viễn các dấu vết của các hoạt động trực tuyến và trên máy tính của bạn. Nó có thể gỡ bỏ hoàn toàn Internet history, Web page, hình ảnh, cookies không mong muốn, cuộc nói chuyện trong chatroom, tài liệu bí mật mà bạn muốn loại trừ hay các file đã xoá trong quá khứ.

East-Tec Eraser 2009 bảo vệ sự riêng tư, xoá các thông tin nhạy cảm từ máy tính và các hoạt động trên Internet của bạn.

1. Vào trang này và điền tên, địa chỉ e-mail của bạn, đánh dấu chọn trước dòng chữ I agree to the terms and conditions above rồi click nút Submit.

Cập nhật (ngày 17/03/2010): Link đăng kí khác:

http://www.east-tec.com/offers/pcforalla/2009/eraser/register.htm
http://www.east-tec.com/offers/dennis/2009/eraser/register.htm
http://www.east-tec.com/offers/pcmaggreek/2009/eraser/register.htm

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail kích hoạt từ EAST Technologies, hãy click link kích hoạt.

3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang mới, hãy click nút GET FREE KEY!

4. Ngay lập tức, key bản quyền miễn phí sẽ hiện ra kèm theo link download file cài đặt.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi