Bản quyền PC Tools Privacy Guardian 4.1 miễn phí 1 năm

Bản quyền PC Tools Privacy Guardian 4.1 miễn phí 1 năm

Privacy Guardian là công cụ bảo mật dễ sử dụng, nó giúp xóa an toàn tất cả dấu vết của các hoạt động trên Internet và trên máy tính của bạn (được lưu trong trình duyệt web và các file ẩn khác trong máy tính).

1. Ghé thăm trang khuyến mại, điền tên họ và địa chỉ e-mail của bạn rồi click nút Submit:

http://www.pctools.com/privacy-guardian/offer/

2. Ngay lập tức bạn sẽ nhận được một e-mail có chứa mã bản quyền từ PC Tools.

3. Download file cài đặt tại:

http://www.pctools.com/privacy-guardian/download/

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi