Nam Kỳ

No Comments

 1. Anonymous
  January 15, 2010 @ 8:35 am

  trang web vì sao nhỏ này rất hữu ít cho nhưng người ham học hỏi công nghệ thông tin, nhưng đối với những người còn yếu về tin học thì khó mà download những gì mà chương trình hướng dẫn, vì đường dẫn quá ngắn. (mong chương trình hổ trợ đọc giả trong vấn đề download)

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  January 15, 2010 @ 2:46 pm

  Ồ. Bạn có thể nói rõ hơn được không ? :-/ Mình sẽ giúp bạn 😐

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *