Bản quyền Xequte Diji Album v6.0 miễn phí

Bản quyền Xequte Diji Album v6.0 miễn phí

Cập nhật (ngày 09/04/2010): V3.co.uk sẽ tặng miễn phí phần mềm O&O DiskImage 4 Professional trong khoảng thời gian từ 19:00 ngày 09/04/2010 đến 07:00 ngày 12/04/2010. Nếu quan tâm, bạn nhớ nhận món quà này tại đây.

Chương trình khuyến mãi hôm nay bao gồm bản quyền miễn phí của Xequte Diji Album v6.0 và 6 phần mềm miễn phí khác của Xequte: OutPosted, Picture of the Day, SiteUp, X-VCD Player, XClock, ScriptCopy.

Xequte Diji Album là công cụ tạo e-book và album ảnh mạnh mẽ cho phép kiểm soát hoàn toàn thiết kế trang và tương tác. Dễ dàng tạo album để phát lại trên máy tính hay đầu DVD, xem trên website hay gởi qua e-mail.

Phiên bản mới nhất là 7.0, tương thích với Windows 7.

Bản quyền Xequte Diji Album v6.0 miễn phí

Cách đăng kí nhận key bản quyền miễn phí tương tự như phần mềm Xequte Pix Manager V7.

Trang đăng kí: http://www.xequte.com/cgi-bin/magkey.asp?sw=Diji%20Album&vn=v6.0&mg=PC%20User

Download file cài đặt: http://www.xequte.com/download/djedit60.exe

6 phần mềm miễn phí (tất cả đều tương thích với Windows 7) bao gồm OutPosted, Picture of the Day, SiteUp, X-VCD Player, XClock, ScriptCopy: http://www.xequte.com/other/index.html

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi