Nam Kỳ

No Comments

 1. Anonymous
  April 18, 2010 @ 10:27 am

  Visaonho ơi, thời hạn 3 tháng là từ lúc nhận nhận key hay là lúc kích hoạt vậy?

  Reply

 2. Anonymous
  April 19, 2010 @ 3:10 am

  Congratulations!
  Your registration has been validated for the major awards with the number 70,752.
  Keep this number for the final withdrawal date of May 3, 2010.

  BitDefender Your License

  You won a license valid for 90 days BitDefender antivirus.
  Your activation code is FCF1B4xxxxxxxxxxxxxx license.
  To download and license installation instructions, click here.

  BitDefender discount

  In addition, 30% discount on the purchase of any licenses antivirus
  BitDefender Retail, between 01 aprilie – 30 April 2010 using
  following voucher code to order online eMAG.ro:

  DOC Vouchers: 8104-7651-XXXX-XXXX.

  For information on the use of vouchers, click here.

  Regulation promotion.

  Đây chỉ là License cho BitDefender antivirus thôi !!!! bản dịch từ tiếng Romania sang tiếng Anh do Google dịch. Nên Chú ý !!!!!

  Reply

 3. tantruong
  April 19, 2010 @ 4:16 am

  Hoan nghênh và cảm ơn visaonho vì luôn cung cấp cho bạn đọc những phần mềm bản quyền hết sức có ý nghĩa. Đây là một việc làm thiết thực trong điều kiện kinh tế còn khó khăn hiện nay, góp phần giúp cho bạn đọc hạn chế sử dụng những phần mềm bẻ khóa, nâng dần ý thức tôn trọng bản quyền.

  Reply

 4. Dawn Sunlight
  April 19, 2010 @ 6:31 am

  @1: Thông thường, thời hạn sử dụng đuợc tính từ lúc kích hoạt. Mỗi key có một thời gian sống nên bạn hãy kích hoạt càng sớm càng tốt.

  @2: Thật ra, key này sử dụng cho BitDefender Internet Security 2010.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *