Nam Kỳ

No Comments

  1. Mr.Hoc
    December 28, 2010 @ 1:00 am

    Thằng này sài thì tốt thật nhưng có cái nó quét kĩ quá nên… thời gian quét rất lâu :((

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *