Cấm Cut, Copy, Paste, Delete, Rename trong Windows

Bạn sợ người khác sử dụng máy tính của bạn có thể xóa hay di chuyển các file quan trọng của bạn? Bạn có thể không cần bận tâm tới mối lo sợ đó nữa khi bạn sử dụng tiện ích “Prevent”. Tiện ích miễn phí này có thể cấm và dừng những tính năng cơ bản như cut, copy, paste, delete, rename trên bất kì  máy tính xài HĐH Windows.
Đọc thêm »

1 Comment
  1. thât ra là như thế này, tôi copy bài này từ blogthuthuat.com
    mà blogthuthuat.com viết nguốn từ hoanglamcm.net hay com gì đấy tôi cũng chẳng nhớ nữa
    nếu bạn bào bài này là của bạn thì ok tôi sẽ viết nguồn từ blog của bạn

Gửi phản hồi