Cắt và nối các file dạng .001, .002, .003,… hay .__a, .__b, .__c,…

Cắt và nối các file dạng .001, .002, .003,... hay  .__a,  .__b,  .__c,...

Những file có dung lượng lớn được chia sẻ trên mạng thường cắt ra làm nhiều phần. Nếu bạn tải về máy tính các file dạng xx.001, xx.002, xx.003,… hay xx.__a, xx.__b, xx.__c,…, bạn hãy sử dụng phần mềm FFSJ hay HJSplit để nối chúng lại. Ngược lại, bạn cũng có thể dùng chúng để chia một file lớn thành các file nhỏ hơn.

Dưới đây là hướng dẫn cho phần mềm portable FFSJ. Đối với HJSplit, cách làm tương tự.

1. Cách nối file (Joining):

– Để các file có dạng xx.001, xx.002, xx.003,… hay xx.__a, xx.__b, xx.__c,…, vào cùng một folder.

– Chạy phần mềm FFJS, chọn thẻ Joining:
+ First split part (.001, .__a): chỉ tới file xx.001
+ Output file: mặc định file được tạo ra sẽ nằm chung folder với các file dạng xx.001, xx.002, xx.003,… hay xx.__a, xx.__b, xx.__c,… (bạn có thể thay đổi tùy ý).

– Click nút Join và chờ chương trình nối file cho bạn.

Cắt và nối các file dạng .001, .002, .003,... hay  .__a,  .__b,  .__c,...

2. Cách cắt 1 file thành nhiều file nhỏ hơn (Splitting):

– Chạy chương trình FFSJ, chọn thẻ Splitting:
+ Source file: chỉ tới file mà bạn muốn cắt nhỏ thành nhiều phần nhỏ hơn.
+ Output directory: mặc định những phần nhỏ hơn được tạo ra sẽ nằm cùng folder với file ban đầu (bạn có thể thay đổi tùy ý).

– Bạn chọn 1 trong 2 kiểu cắt:
+ Split into: thí dụ bạn muốn cắt file thành 3 phần bằng nhau thì điền số 3.
+ Split after every: thí dụ bạn muốn cắt file ra thành các phần nhỏ hơn, mỗi phần 10 MB thì bạn điền 10 và chọn Mega bytes.

– Click nút Split và chờ chương trình cắt file cho bạn.

Cắt và nối các file dạng .001, .002, .003,... hay  .__a,  .__b,  .__c,...

2 Comments

Gửi phản hồi