CA Anti-Virus Plus và Internet Security Suite Plus V7 với key bản quyền miễn phí 3 tháng

CA Anti-Virus Plus và Internet Security Suite Plus V7 với key bản quyền miễn phí 3 tháng

CA Technologies trước đây được biết với tên gọi CA Inc, đang tăng key bản quyền miễn phí 90 ngày của CA Anti-Virus Plus và Internet Security Suite Plus V7.

1. Bạn ghé thăm trang khuyến mãi và đăng kí:
CA Anti-Virus Plus version 7
CA Internet Security Suite Plus version 7

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail có chứa link xác nhận. Click link xác nhận đó, một trang mới được mở ra có chứa link download file cài đặt và key bản quyền miễn phí.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi