Các phím tắt trong Windows 7

Các phím tắt luôn giúp chúng ta tăng tốc độ làm việc, tiết kiệm thời gian và nó cải thiện năng suất một cách đáng kể.

Microsoft vừa công bố các phím tắt quan trọng của Windows 7 có thể giúp máy tính của bạn dễ sử dụng hơn.

Các phím tắt trong Windows 7

Xem danh sách hoàn chỉnh của các phím tắt trong Windows 7 tại đây.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi