Cách cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 1:

– Đưa đĩa cài đặt Windows vào ổ CD / DVD (hay mount file ISO vào ổ ảo) và cắm ổ USB flash vào máy tính.

– Download phiên bản mới nhất của WinToFlash từ link này: http://wintoflash.com/download/en/ và chạy file WinToFlash.exe :

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 2:

– Click nút Accept :

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

– Click vào kí hiệu màu xanh cỏ :

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 3:

– Click nút Next:

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 4:

– Chỉ rõ vị trí chứa file cài đặt Windows (ổ CD / DVD hay ổ ảo) và ổ USB. Hãy cẩn thận, đừng nhầm. Ở máy tính của mình, đường dẫn của ổ ảo (chứa file cài đặt Windows) là D: và ổ USB là G: . Máy của bạn có thể khác:

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Sau đó click Next.

Bước 5:

– Chọn I Accepted the terms of the license agreement và click Continue:

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 6:

– Click OK :

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 7:

– Vui lòng đợi khi WinToFlash chuyển file cài đặt Windows sang ổ USB :

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 8:

– Click Next :

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 9:

– Vậy là xong rồi đó. Click Exit.

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

– Bây giờ, bạn có thể cài đặt Windows trên bất kì máy tính nào từ ổ USB Flash. Bằng cách nào ? Vui lòng đọc bước 10.

Bước 10:

– Cắm ổ USB Flash vào máy tính rồi bật máy tính lên. Vào BIOS và chọn ưu tiên khởi động từ ổ USB Flash:

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Cài đặt Windows XP, Vista và Windows 7 từ ổ USB Flash

Bước 11:

– Cài đặt Windows như bình thường.

– Ở lần khởi động lại đầu tiên, bạn lại phải vào BIOS và chọn ưu tiên khởi động từ ổ cứng.

– Tiếp tục quá trình cài đặt Windows từ ổ USB Flash cho đến khi hoàn tất.

>>> Xem thêm: Những cách cài đặt Windows từ ổ USB Flash khác:
Cách cài đặt Windows 7/Vista/Server 2008 từ ổ USB
Phần mềm Windows 7 USB/DVD Download Tool chính thức của Microsoft đã trở lại

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi