Cách đặt mật khẩu cho file Word

Cách đặt mật khẩu cho file Word

Nhiều người sử dụng chương trình Microsoft Word để viết những thứ quan trọng như viết nhật kí hoặc dữ liệu mật ở văn phòng. Đôi khi, chúng ta không muốn người khác xem những file đó. Bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách đặt mật khẩu (password) bảo vệ cho file tài liệu Microsoft Word.

Cách đặt mật khẩu (password) cho tài liệu Word:

1. Sau khi soạn hay chỉnh sửa xong tài liệu Microsoft Word, bạn click File > Save As.

2. Với Word 2007, vào Tools > General Options. Còn đối với Word 2003, vào Tools > Security Options:

Cách đặt mật khẩu cho file Word

3. Nhập mật khẩu vào phần Password to open.

Nếu không muốn người được phép xem nhưng không được phép thay đổi nội dung file Word, bạn nhập mật khẩu vào phần Password to modify. Click nút OK:

Cách đặt mật khẩu cho file Word

Bây giờ tài liệu Microsoft Word của bạn đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Chỉ những ai có mật khẩu mới có thể mở và xem nội dung file đó.

1 Comment
  1. Kem on nhiu ngen!

Gửi phản hồi