Cách hiển thị file và folder ẩn trong Windows

Có nhiều lý do vì sao các file hay folder có thể bị ẩn đi trong Windows. Thứ nhất, một số file hay folder hệ thống mặc định bị ẩn đi để người sử dụng không xóa nhầm hay thay đổi chúng. Thứ hai, bạn hay những người khác sử dụng chung máy tính có thể đã ẩn đi một số file hay folder để bảo mật hay làm cho chúng an toàn hơn.

Cách ẩn 1 file hay folder: thí dụ bạn tạo 1 folder có tên là secret bên trong 1 folder có tên là Test. Để ẩn folder secret đi, bạn nhấn chuột phải lên nó ~> chọn Properties ~> chọn Hidden ở phần Attributes:

Cách hiển thị file và folder ẩn trong Windows

Cách hiển thị file và folder ẩn:

  • Đối với Windows Vista hay Windows 7:

Để hiển thị folder secret ở trên, bạn vào folder Test, click Organize ~> Folder and Search Options từ menu:

Cách hiển thị file và folder ẩn trong Windows

Click thẻ View ~> chọn Show hidden files and folders:

Cách hiển thị file và folder ẩn trong Windows

Click Apply rồi click OK. Windows sẽ hiển thị tất cả các file hay folder ẩn chứa trong thư folder Test này.

Chú ý: những thiết lập này có tác dụng đối với tất cả các file hay folder trên ổ cứng của bạn.

  • Đối với Windows XP:

Vào My Computer ~> Tools ~> Folders Options ~> chọn Show hidden files and folders:

Cách hiển thị file và folder ẩn trong Windows

Click Apply rồi click OK. Windows XP sẽ hiển thị tất cả các file hay folder ẩn.

Các file hệ thống được bảo vệ (Protected Operating System Files):

Để hiển thị các file hệ thống, bạn bỏ chọn ở ô trước dòng chữ Hide Protected Operating System Files (Recommended):

Cách hiển thị file và folder ẩn trong Windows

ViSaoNho.tk

3 Comments
  1. haizz, dấu ấn gì đâu a, chạy loanh quanh tí thôi mà :)) (blog vẫn chẳng có chatbox :()

  2. Không có Chatbox, Slideshow, bây giờ lại có Read more của Google nữa thì… Blog của Dawnsun chạy nhanh quá

  3. đúng là lướt nhanh thật ;)) ko add nhiều gì cả ;))

    đã add blog pác ;)) e chả bik là ai .. hị hị

    welcome pác nước rửa chén ;))

Trả lời doducluyen Huỷ phản hồi