Nam Kỳ

4 Comments

 1. anh3ngơ
  January 15, 2010 @ 3:11 am

  DS dùng chưa, mình mới dùng vista thoi thấy chậm quá lại quay lại XP rồi.

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  January 15, 2010 @ 4:48 am

  ;)) Em vẫn đang xài Windows XP 😛

  Reply

 3. NAD
  January 15, 2010 @ 1:12 pm

  Mình vẫn xài theme mặc định 😀

  Reply

 4. Lucknew
  January 16, 2010 @ 2:51 pm

  Theo cách của bạn mình đã tìm đuoc5 5 theme thiệt cool .Cảm on9 rất nhiều nha Pro.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *