Chương trình upload hình ảnh dành cho Facebook

Với Facebook Photo Uploader, bây giờ bạn có thể upload hình ảnh từ desktop lên Facebook profile của bạn. Chỉ cần click để kéo và thả từng ảnh (hay cả thư mục chứa hình ảnh) vào chương trình Facebook Photo Uploader đang chạy. Bạn cũng có thể giữ kết nối liên tục với bạn bè trên Facebook, xem Feed tin tức, nhận thông báo, poke và chat ngay trên desktop mà không cần phải vào trình duyện web.

Chương trình upload hình ảnh dành cho Facebook

Facebook Photo Uploader là ứng dụng mới hoàn toàn miễn phí của Adobe, tương thích với các HĐH Linux, Mac, và Windows. Bạn có thể download Facebook Photo Uploader tại đây.

1 Comment

Gửi phản hồi