Chia nhỏ và cắt file nhạc MP3 trực tuyến

Chia nhỏ và cắt file nhạc MP3 trực tuyến

Có rất nhiều phần mềm giúp chúng ta dễ dàng cắt một phần của file nhạc mp3 để làm nhạc chuông như JetAudio Plus, Cool Record Edit Pro,… Nhưng nếu máy tính của bạn không có cài những phần mềm đó, bạn vẫn có thể biên tập và cắt trực tuyến các bài hát mp3 bằng cách sử dụng công cụ trực tuyến mp3cut.

0. Mở website Online mp3 cut tool bằng trình duyệt.

1. Click nút Upload mp3 và chọn file nhạc MP3 trên máy tính. Tuỳ theo kích thước file MP3 được chọn, sẽ mất một khoảng thời gian để upload và thẩm tra file :

Chia nhỏ và cắt file nhạc MP3 trực tuyến

2. Chọn điểm đầu và điểm cuối của phần bài hát mà bạn muốn cắt lấy bằng cách sử dụng con trượt.

3. Click nút Split and Download để lưu bài hát mp3 đã được cắt vào máy tính.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi