Công cụ gỡ bỏ phần mềm Anti-Virus giả mạo

Ngày nay, trên Internet có nhiều phần mềm bảo bật có phí và miễn phí. Trong đó, nổi lên nhiều phần mềm antivirus và antispyware giả mạo nhằm mục đích phá hoại máy tính của bạn.

Remove Fake Antivirus là một công cụ đơn giản được sử dụng để gỡ bỏ các chương trình antivirus giả mạo (các virus hoặc trojan).

Công cụ gỡ bỏ phần mềm Anti-Virus giả mạo

Danh sách các phần mềm antivirus giả mạo mà phần mềm này có thể gỡ bỏ:

1. Cyber Security
2. Alpha Antivirus
3. Braviax
4. Windows Police Pro
5. Antivirus Pro 2010
6. PC Antispyware 2010
7. FraudTool.MalwareProtector.d
8. Winshield2009.com
9. Green AV
10. Windows Protection Suite
11. Total Security 2009
12. Windows System Suite
13. Antivirus BEST
14. System Security
15. Personal Antivirus
16. System Security 2009
17. Malware Doctor
18. Antivirus System Pro
19. WinPC Defender
20. Anti-Virus-1
21. Spyware Guard 2008
22. System Guard 2009
23. Antivirus 2009
24. Antivirus 2010
25. Antivirus Pro 2009
26. Antivirus 360 and
27. MS Antispyware 2009

Download Remove Fake Antivirus (83 KB) [Developer Site]

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi