Copy dữ liệu từ đĩa CD/DVD bị xước với CD Recovery

Bạn cố gắng nhiều lần để copy dữ liệu từ 1 đĩa CD, DVD bị trầy xước? Chương trình miễn phí “CD Recovery” có thể giúp trong quá trình trích xuất dữ liệu từ đĩa CD,DVD bị trầy xước. Đây là một chương trình đơn giản và dễ sử dụng. CD Recovery có thể copy từng file hay folder, hoặc nhiều file hay folder, hoặc cả đĩa CD, DVD.

Download và cài đặt phần mềm CD Recovery.
Chạy chương trình và add file / folder cần copy vào.
Click nút Browse để chọn folder chứa file / folder sẽ được copy vào.
Click Copy & đợi chương trình trích xuất dữ liệu được xác định của bạn.

Copy dữ liệu từ đĩa CD/DVD bị xước với CD Recovery

CD Recovery có thể không làm viêc đối với đĩa CD, DVD có dạng vật lý quá xấu (very bad physical shape).

ViSaoNho.tk

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi