Copy và Move File nhanh hơn với ExtremeCopy

Phần mềm miễn phí ExtremeCopy giúp bạn copy và move file nhanh hơn, nó có thể tăng tốc độ copy lên 20% ~ 120% so với chức năng copy của Windows. Hơn nữa nó sẽ tự động tối ưu tốc độ và tài nguyên dựa trên máy vật lí đích (target physical machine), vì vậy nó sẽ chạy nhanh đến mức có thể, đặc biệt là copy những file lớn.

Copy và Move File nhanh hơn với ExtremeCopy

Ở menu Configuration, bạn có thể thiết lập ExtremeCopy như là công cụ copy mặc định của Window Explorer.

Copy và Move File nhanh hơn với ExtremeCopy

Các tính năng:

– Copy và move file cực kì nhanh.
– Bạn có thể tạm dừng/tiếp tục lại quá trình copy nếu bạn cần.
– Trường hợp quá trình copy hay move xảy ra lỗi như là file bị khóa, ExtremeCopy sẽ tạm dừng copy hay move và tiếp tục lại khi lỗi được giải quyết.
– Hỗ trợ XP/2003/Vista/Vista 64/Windows 7 32bit/Windows 7 64bit.

Download:
Bản cài đặt.
Bản portable.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi