Credential Manager – Tính năng quản lý thông tin đăng nhập của Win7

Tôi không chắc là cái tiêu đề có đúng hay không nữa, có lẽ đi vào phần nội dung bạn sẽ hiểu. Lâu nay, tôi để ý là mỗi khi tôi đăng nhập vào một máy nào đó trong mạng nội bộ, Windows sẽ hiện ra hộp thoại đăng nhập vào máy tính đó như sau :

Credential Manager

Nếu tôi chọn chọn “Remember my cridential” thì từ giờ trở đi, tôi không cần phải nhập username và password để truy cập máy tính đó nữa.

Nếu tôi không chọn “Remember my cridential” và chưa khởi động lại máy thì vẫn truy cập được sau đó mà không cần nhập username, password. Nếu khởi động lại máy thì thông tin sẽ bị mất và bạn phải nhập lại mỗi khi muốn truy cập.

Vậy nếu tôi chọn lưu username và password của một máy trong mạng thì thông tin này được lưu trữ và quản lý ở đâu ? Và làm sao để xóa thông tin đăng nhập của một máy mà bạn đã lưu trước đó ? Windows 7 cung cấp cho bạn một công cụ để làm việc này.

Công cụ này có tên Credential Manager. Để truy cập bạn bấm nút Start và gõ “Credential” vào ô tìm kiếm, bạn sẽ thấy công cụ Credential Manager hiện ra từ danh sách. Hoặc bạn có thể truy cập từ Control Panel.

Credential Manager

Trang hiện ra như sau :

Credential Manager

Tại đây, bạn có thể thấy danh sách được Windows lưu sẵn. Nếu muốn chỉnh sửa hoặc xóa một giá trị nào, bạn chọn tài khoản đó và chọn Edit để chỉnh sửa hoặc “Remove from vault” để xóa thông tin. Dĩ nhiên là sau khi xóa thì từ nay bạn phải nhập username và password để đăng nhập một máy tương ứng.

Nếu muốn tạo mới thì bấm nút “Add a Windows credential”, hộp thoại hiện ra gõ vào tên máy hoặc địa chỉ IP của máy đó > nhập vào thông tin đăng nhập máy đó và bấm OK.

Credential Manager