2 Comments
  1. Tiếc là google+ ít người dùng quá, y như so sánh yahoo với windows messenger.

Leave a Reply to thaiminhvan Cancel reply