Nam Kỳ

1 Comment

  1. thienviphp91
    March 16, 2010 @ 1:08 am

    Thật là tuyệt vời! Bây giờ winxp của mình trông hok khác gì win7!!! Thanks bạn “vì sao nhỏ” rất nhiều nha!!!
    chúc bạn ngày mới vui ve!!!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *