Download 6 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Microsoft đã và đang thêm những theme mới vào Windows 7 Personalization Gallery.

Download 6 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Windows 7 themes gallery vừa được cập nhật thêm 6 theme mới, bao gồm 26 Creative, An Hsin Pu Tzu, Bakehouse, Gears of War 3, Girls Rock và Imagination. Download và double-click lên theme file để cài đặt và sử dụng nó.

26 Creative:

Download 6 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Bakehouse:

Download 6 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Girls Rock:

Download 6 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Gears of War 3:

Download 6 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

An Hsin Pu Tzu:

Imagination:

Download 6 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

2 Comments
  1. Theme không đẹp lắm. Hình không hấp dẫn gì hết

  2. Chủ đề này hơi…trừu tượng ^^

Ý kiến phản hồi