Nam Kỳ

No Comments

 1. hie
  May 26, 2010 @ 5:36 am

  cảm ơn bạn!!

  Reply

 2. Anonymous
  May 28, 2010 @ 3:13 am

  ko xài được cho win 7 😐

  Reply

 3. NHATHIEN
  May 28, 2010 @ 4:00 pm

  không cai được.nó luôn báo lỗi:Interner Setupfehler. Support kontaktieren.(Internal Setup error. Contact support.)

  Reply

 4. Dawn Sunlight
  May 30, 2010 @ 4:48 am

  @NHATHIEN: Phiên bản này không hỗ trợ Windows 7. Không biết có phải bạn đang xài Windows 7 không :-/

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *