Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

Alcohol 120% là phần mềm ghi đĩa CD và DVD, tạo đĩa ảo mạnh mẽ dành cho Wondows.

Chip.de đang tặng bản quyền miễn phí của Alcohol 120% 5.5 Blue Ray Edition. Alcohol 120% Blue Ray Edition thiếu mất một số tính năng đựơc giới thiệu trong phiên bản mới nhất của Alcohol. Không giống như phiên bản mới nhất của Alcohol, phiên bản này không hỗ trợ Windows 7. Nó chỉ tương thích với Windows XP và Vista. Phiên bản này cũng không hỗ trợ các định dạng loại dữ liệu như Securom, Safedisc và LaserLock. (Bản cài đặt là tiếng Đức nhưng chương trình là tiếng Anh 😐 )

1. Ghé thăm URL sau và điền những phần có dấu sao (*):
http://bit.ly/cKnKXn

Với:
– E-Mail: Địa chỉ e-mail của bạn
– Anrede: Giới tính, Herr: Nam, Frau: Nữ
– Vorname: Tên
– Nachname: Họ

Rồi click nút Weiter.

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail có chứa link xác nhận, hãy click link đó.

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

3. Bạn sẽ nhận được một e-mail thứ hai có chứa key bản quyền miễn phí.

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

4. Download file cài đặt của Alcohol 120% Blue Ray Edition tại đây.

5. Giải nén file zip và double click Alcohol_5_Blu-ray-CHIP.exe để bắt đầu quá trình cài đặt.

6. Điền user id và registration code mà bạn nhận đựơc ở bước 3 và click OK.

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

7. Click nút Weiter.

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

8. Click logo của Alcohol.

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

9. Khi quá trình cài đặt hoàn tất, click nút Register.

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

10. Điền user id và registration code một lần nữa và click nút OK.

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

Download Alcohol 120% v5.5 với key bản quyền miễn phí

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. ko xài được cho win 7 😐

  2. không cai được.nó luôn báo lỗi:Interner Setupfehler. Support kontaktieren.(Internal Setup error. Contact support.)

  3. @NHATHIEN: Phiên bản này không hỗ trợ Windows 7. Không biết có phải bạn đang xài Windows 7 không :-/

Ý kiến phản hồi