Download Ashampoo Anti-Malware với key bản quyền miễn phí 6 tháng

Download Ashampoo Anti-Malware với key bản quyền miễn phí 6 tháng

Ashampoo Anti-Malware là chương trình được thiết kế để bảo vệ bạn khỏi virus, trojan, worm, malware, rootkit, bot, spyware và adware một cách hiệu quả mà không cần sử dụng quá nhiều tài nguyên hệ thống. Ashampoo Anti-Malware là “người thừa kế” chính thức của Ashampoo AntiSpyWare và Ashampoo AntiVirus và kết hợp cả hai công nghệ tốt nhất trong một giải pháp.

Ashampoo Anti-Malware hỗ trợ Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista – 32-bit/64-bit (Service Pack 1) và Windows 7 – 32-bit/64-bit.

1. Ghé thăm URL sau và đăng kí:
http://www2.ashampoo.com/webcache/html/1/trial_step_1_3957_2_USD.htm

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail có chứa link kích hoạt, hãy click link kích hoạt đó.

3. Một trang mới hiện ra. Bạn click nút OK, Send.

4. Bạn sẽ nhận được một e-mail thứ hai có chứa key bản quyền miễn phí và link download Ashampoo Anti-Malware 1.2.0.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi