Download Ashampoo Photo Commander 7.5 với key bản quyền miễn phí

Download Ashampoo Photo Commander 7.5 với key bản quyền miễn phí

Nếu chưa biết Ashampoo Photo Commander là gì, bạn có thể tìm hiểu tại đây.

1. Ghé thăm URL sau và đăng kí:
http://www.ashampoo.com/frontend/registration/php/trial_step1.php?session_langid=2&edition_id=7394

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail có chứa link xác nhận từ [email protected], hãy click link xác nhận đó.

3. Một trang mới được mở ra. Bạn click nút OK, Send / OK, Senden.

4. Bạn sẽ nhận được một e-mail thứ hai có chứa key bản quyền miễn phí.

5. Download Ashampoo Photo Commander 7.50 [41.99 MB].

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi