Download AutoPlay Media Studio 8 Personal Edition có giá trị gần 300 $

Download AutoPlay Media Studio 8 Personal Edition có giá trị gần 300 $

AutoPlay Media Studio 8 giúp người dùng tạo phần mềm CD / DVD tự chạy, bài trình diễn, kế hoạch đa phương tiện chỉ bằng cách kéo, thả và tích hợp các file media như MP3, video, hình ảnh và flash movie. AutoPlay Media Studio được thiết kế cho người dùng chưa có kinh nghiệm, thiết kế bằng cách kéo-và-thả trực quan, các wizard, các mẫu chuyên nghiệp, các hướng dẫn theo ngữ cảnh giúp người dùng tạo các bài trình diễn cấp cao mà không tốn quá nhiều thời gian. Giá bán của AutoPlay Media Studio 8 là 295 $ nhưng bây giờ bạn có thể nhận nó miễn phí (bản quyền miễn phí chỉ hợp lệ cho sử dụng cá nhân, không thương mại).

AutoPlay Media Studio 8 hỗ trợ Microsoft Windows 7, Vista và XP.

1. Ghé thăm URL sau và đăng kí:
http://www.autoplay.org/download/

2. Link xác nhận sẽ được gởi tới địa chỉ e-mail của bạn. Hãy click link xác nhận đó.

3. Một trang chứa key bản quyền sẽ hiện ra, bạn cũng nhận được một e-mail từ Indigo Rose Software với key bản quyền và link download.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi