Nam Kỳ

2 Comments

 1. Thanh Mai
  October 18, 2009 @ 6:32 pm

  Đọc xong bài của bạn, tự nhiên mình lại suy nghĩ mông lung một điều gì đó chả biết nữa.

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  October 19, 2009 @ 12:59 am

  Trời! Có lẽ tại mình làm biếng, viết có mấy hàng nên bạn phải suy nghĩ ;)) Bạn có thể nói rõ hơn bạn suy nghĩ gì không ? :-/

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *