Download các sản phẩm bảo mật của Panda 2011 với key bản quyền miễn phí 90 ngày

Download các sản phẩm bảo mật của Panda 2011 với key bản quyền miễn phí 90 ngày

Như các bạn đã biết, phiên bản cuối cùng của các sản phẩm bảo mật mới của Panda đã được phát hành. Dòng sản phẩm mới bao gồm Panda Antivirus 2011, Panda Internet Security 2011, Panda Internet Security for Netbooks 2011 và Panda Global Protection 2011.

Bây giờ bạn có thể download phiên bản OEM của các sản phẩm bảo mật Panda 2011 với bản quyền miễn phí 3 tháng (không cần serial hay key kích hoạt).

Panda Antivirus 2011:
Download Panda Antivirus 2011 OEM [68.58 MB]
Mirror

Panda Internet Security for Netbooks 2011:
Download Panda Internet Security for Netbooks 2011 OEM [72.90 MB]

Panda Internet Security 2011:
Download Panda Internet Security 2011 OEM [72.71 MB]
Mirror

Panda Global Protection 2011:
Download Panda Global Protection 2011 OEM [73.31 MB]

Cách kích hoạt Panda OEM:

1. Click icon Help ở góc trên bên phải:

Download các sản phẩm bảo mật của Panda 2011 với key bản quyền miễn phí 90 ngày

2. Click Activate the product:

Download các sản phẩm bảo mật của Panda 2011 với key bản quyền miễn phí 90 ngày

3. Nhập địa chỉ e-mail của bạn và click Next.

4. Chọn No, chọn quốc gia của bạn và click Next.

5. Vậy là bạn đã kích hoạt Panda.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. Mới vào lần đầu mình đã có ấn tượng với trang web visaonho
    Cảm ơn các bạn đã lập trang web này

Ý kiến phản hồi