Nam Kỳ

No Comments

 1. Hung
  August 19, 2010 @ 1:18 am

  khong hiểu sao tôi không thể đăng kí được với key ho cho nhỉ?
  chi báo lỗi không phù hợp gữa tên và key thôi.

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  August 20, 2010 @ 2:01 am

  Xin lỗi bạn ! Bạn phải sử dụng bản cài đặt này thì mới kích hoạt được.

  Bài viết đã được cập nhật :D.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *