Download East-Tec Eraser 2010 với key bản quyền miễn phí 6 tháng

Download East-Tec Eraser 2010 với key bản quyền miễn phí 6 tháng

Bạn có thể tìm hiểu thông tin về East-Tec Eraser tại bài viết cũ này.

East-Tec Eraser 2010 hỗ trợ Microsoft Windows 7, Vista, XP, 2000, NT.

Giá bán của East-Tec Eraser 2010 là 49,95 $ nhưng bạn có thể nhận key bản quyền 6 tháng miễn phí bằng cách theo dõi những bước sau:

1. Ghé thăm trang khuyến mãi đặc biệt, điền tên, địa chỉ e-mail của bạn và đồng ý với các điều khoản và điều kiện.

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail xác nhận từ EAST Technologies Support – Click link Get Free Key để xác nhận e-mail của bạn.

3. Một trang web mới sẽ được mở – Click nút GET FREE KEY! ở cột East-Tec Eraser (6 Months Version).

4. Thông tin bản quyền sản phẩm của bạn sẽ được hiển thị, hãy lưu lại key bản quyền để sử dụng sau này.

5. Download East-Tec Eraser 2010 [8.09 MB].

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. khong hiểu sao tôi không thể đăng kí được với key ho cho nhỉ?
    chi báo lỗi không phù hợp gữa tên và key thôi.

  2. Xin lỗi bạn ! Bạn phải sử dụng bản cài đặt này thì mới kích hoạt được.

    Bài viết đã được cập nhật :D.

Gửi phản hồi