Download Genie Backup Manager Home 7.0 với key bản quyền miễn phí

Download Genie Backup Manager Home 7.0 với key bản quyền miễn phí

Genie Backup Manager là giải pháp lí tưởng cho người dùng tại nhà dễ dàng sao lưu dự phòng (backup) và phục hồi file, e-mail, các thiết lập và chương trình vào bất kì thiết bị lưu trữ nào. Genie Backup Manager với giao diện người dùng thân thiện và wizard hướng dẫn từng bước cho phép người dùng backup dễ dàng hình ảnh, media, e-mail, file và folder cá nhân và cất ở một nơi an toàn.

Genie Backup Manager Home 7.0 hỗ trợ Windows 2000, Windows XP , Windows Vista.

Để nhận bản quyền miễn phí của Genie Backup Manager Home, bạn ghé thăm URL sau và đăng kí:
http://www.genie-soft.com/magazines/pcpro.aspx

Download Genie Backup Manager Home 7.0 với key bản quyền miễn phí

Key bản quyền và link download file cài đặt sẽ được gởi tới địa chỉ e-mail của bạn.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi