Download hình ảnh trên Facebook với định dạng Zip

Download hình ảnh trên Facebook với định dạng Zip

Pick&Zip là công cụ trực tuyến, cho phép bạn download hình ảnh từ Facebook với một file zip hay pdf duy nhất. Sử dụng công cụ này, bạn có thể dễ dàng download album của bạn, hình ảnh ở những nơi mà bạn đánh dấu (tag) và ngay cả hình ảnh của bạn bè. Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn và cho phép Pick&Zip truy cập vào tài khoản của bạn. Dịch vụ này rất hữu ích, nhất là khi bạn muốn download nhiều hình ảnh.

Download hình ảnh trên Facebook với định dạng Zip

Bạn có thể xem tất cả hình ảnh của bạn cũng như hình ảnh mà bạn đã đánh dấu. Tương tự, bạn cũng có thể download hình ảnh của bạn bè.

Download hình ảnh trên Facebook với định dạng Zip

Khi bạn download, nó sẽ hiển thị tuỳ chọn lưu file với định dạng Zip hay PDF. Pick&Zip rất tiện dụng vì đây là dịch vụ trực tuyến và không cần phải cài đặt.

Pick&Zip

2 Comments

Ý kiến phản hồi