Download Ocster Backup Business 1.0 với key bản quyền miễn phí

Download Ocster Backup Business 1.0 với key bản quyền miễn phí

Ocster Backup Business là phần mềm sao lưu dự phòng (backup) rất dễ sử dụng, được thiết kế để làm việc hoàn toàn tự động và không làm phiền bạn khi bạn đang làm việc. Bạn chỉ cần chỉ định những gì bạn cần backup và công cụ này sẽ làm phần còn lại. Tiện ích này có thể tự động tạm dừng khi nó nhận biết bạn đang cần tài nguyên hệ thống. Dữ liệu backup có thể được lưu trữ trên đĩa cứng gắn ngoài, ổ đĩa mạng hay thông qua Internet một cách đặc biệt an toàn và tin cậy cao.

Để nhận key bản quyền miễn phí

1. Download file cài đặt Ocster Backup Business Setup :
Ocster_Backup_Business.exe

2. Cài đặt và chạy Ocster Backup Business.

3. Bạn sẽ nhận được màn hình đăng kí. Click nút Register for Free hay ghé thăm URL sau
https://www.ocster.com/unlock/obb/en?edt=pcwde10

Download Ocster Backup Business 1.0 với key bản quyền miễn phí

4. Điền tên và địa chỉ e-mail của bạn

Download Ocster Backup Business 1.0 với key bản quyền miễn phí

5. Link xác nhận sẽ được gởi tới địa chỉ e-mail của bạn. Click link xác nhận đó.

Download Ocster Backup Business 1.0 với key bản quyền miễn phí

6. Một trang mới được mở ra có chứa key bản quyền miễn phí của bạn.

Download Ocster Backup Business 1.0 với key bản quyền miễn phí

Download Ocster Backup Business 1.0 với key bản quyền miễn phí

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi