Download Panda Cloud Antivirus 1.0 miễn phí

Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình duyệt virus miễn phí mới cho hệ thống của bạn, bạn nên dùng thử Panda Cloud Antivirus – một chương trình antivirus hoàn toàn miễn phí và nhẹ.

Panda Cloud Antivirus dựa trên khái niệm điện toán đám mây mới (new cloud computing) với các dịch vụ được cung cấp thông qua Internet. Chương trình antivirus mới này quét (scan) file thông qua Internet cho nên nó chiếm rất ít tài nguyên hệ thống. Bạn cũng không cần cập nhật thường xuyên các virus definition vì nó tự động cập nhật các virus definition trong đám mây (remote server) và quét các file của bạn bằng cách sử dụng các virus definition mới nhất đó.

Bạn cần có một đường truyền Internet tốc độ tốt để sử dụng đầy đủ trình antivirus mới dựa trên đám mây này. Đừng lo lắng nếu như bạn offline, nó sẽ vẫn bảo vệ hệ thống của bạn trước sự tấn công của virus vì nó cũng lưu virus definition trong local cache.

Download Panda Cloud Antivirus 1.0 miễn phí

Phần mềm này đã được thử nghiệm suốt 7 tháng qua, bây giờ phiên bản 1.0 hoàn chỉnh đã được phát hành và bạn có thể download từ link sau:

Download Link

Panda Cloud Antivirus 1.0 hỗ trợ Windows XP, Vista và 7 (32-bit và 64-bit).

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi