Download Password Depot 4 miễn phí

Download Password Depot 4 miễn phí

Softwareload đang tặng miễn phí bản quyền Password Depot – phần mềm đoạt giải thưởng dùng để lưu trữ và sử dụng mật khẩu – có giá trị 40,00 $. Password Depot sử dụng thuật toán bảo mật mới nhất như là Rijndael và BlowFish để mã hóa file. Nó cho phép bạn tạo mật khẩu bảo mật ngẫu nhiên bằng cách sử dụng chữa hoa, số,… Password Depot cũng bảo vệ mật khẩu của bạn an toàn trước key-logger cũng như các phần mềm được thiết kế để tìm kiếm đĩa cứng của bạn.

1. Ghé thăm URL sau và download Password Depot Softwareload Edition hay sử dụng link trực tiếp.
http://www.softwareload.co.uk/password-depot-for-free.html

2. Giải nén file zip, bạn sẽ tìm thấy file có tên License key.txt có chứa product key (serial number).

3. Copy serial number và sử dụng nó để kích hoạt Password Depot 4.

Download Password Depot 4 miễn phí

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi