Download Simpo PDF to Word với bản quyền miễn phí

Download Simpo PDF to Word với bản quyền miễn phí

Simpo PDF to Word là công cụ chuyển đổi PDF sang Word tuyệt vời được dùng để chuyển đổi PDF sang file Word để có thể hiệu chỉnh được. Nó có thể chuyển đổi hàng loạt PDF sang Word với tốc độ nhanh và giữ nguyên layout / hình ảnh / nội dung file PDF. Với phần mềm chuyển đổi PDF sang Word này, bạn có thể chọn file đầu ra là plain text txt hay word doc. Ngoài ra, PDF to Word là ứng dụng độc lập, bạn không cần cài đặt Microsoft Word hay Adobe Acrobat để chuyển PDF sang Word.

GAOTD đang tặng miễn phí bản quyền Simpo PDF to Word V.2.1.1.0. Bạn hãy vào đây để download và cài đặt Simpo PDF to Word trước 14 giờ 00 hôm nay (ngày 01/09/2010).

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi