Download thêm 4 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Tuần vừa rồi, sau khi trình làng sáu theme Windows 7 tuyệt đẹp, Windows 7 Personalization Gallery tiếp tục được bổ sung thêm bốn theme mới. Lần này, những theme mới mang phong cách nghệ thuật Đài Loan.

Download thêm 4 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Download thêm 4 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Bốn theme mới là: Choobies, Daydream, LotsBears và Nicole Doll. Tất cả những theme này đi kèm với wallpaper độ phân giải cao (1900 x 1200).

Download thêm 4 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Download thêm 4 theme mới cho Windows 7 từ Microsoft

Download và double-click lên theme file để sử dụng.

Download Choobies

Download Daydream

Download LotsBears

Download Nicole Doll

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi