Download Webroot Window Washer 6.5 miễn phí

Download Webroot Window Washer 6.5 miễn phí

Download miễn phí phiên bản đầy đủ của Webroot Window Washer 2010 (phiên bản 6.5.5) trị giá 29,95 $. Window Washer xoá sạch các hoạt động online và offline trên máy tính của bạn để đảm bảo sự riêng tư và tăng hiệu suất máy tính. Nó dọn dẹp những thành phần như cache, cookies, file history và các thành phần của Registry. Window Washer đem đến những tính năng có thể tuỳ biến, giúp bạn kiểm soát được những gì phải xoá và những gì cần giữ lại. Chương trình này cũng cho phép bạn lên lịch dọn dẹp vào thời điểm thích hợp nhất của bạn. Phiên bản 6.5 tương thích với Windows 7, Vista, XP và 2000.

Bạn download phiên bản đầy đủ của Webroot Window Washer 6.5 tại đây hay đây rồi cài đặt nó, không cần phải nhập bất kì số serial hay key nào cả.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi