Nam Kỳ

No Comments

 1. Nguyen Manh Ha
  September 21, 2010 @ 8:36 am

  Ai đăng ký được thì đăng ký giúp mình với! Tên: Nguyen Manh Ha. Mail: [email protected]. Thank nhiều nhiều.

  Reply

 2. Anonymous
  September 21, 2010 @ 12:55 pm

  link đăng ký bị died rồi anh ơi!

  Reply

 3. Dawn Sunlight
  September 21, 2010 @ 10:46 pm

  Link vẫn còn “sống nhăn”, bạn phải sử dụng Google Public DNS thì mới vô được Facebook ;)).

  Reply

 4. Anonymous
  September 24, 2010 @ 3:43 am

  dns google.com 8.8.8.8 + 8.8.4.4
  nortron dns 198.153.192.1 + 198.163.194.1

  Reply

 5. Dawn Sunlight
  September 24, 2010 @ 5:04 am

  Norton DNS là 198.153.192.1 và 198.153.194.1 mới đúng !

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *