EASEUS Todo Backup Professional 2.5: Phiên bản đầy đủ

EASEUS Todo Backup Professional 2.5: Phiên bản đầy đủ

Là phần mềm sao lưu dự phòng và phục hồi hệ thống cao cấp, EASEUS Todo Backup Professional được xem là một trong những giải pháp tốt nhất để tránh mất dữ liệu do lỗi hệ thống, hỏng đĩa cứng hay virus tấn công.

Những tính năng chính:

– Sao lưu dự phòng và khôi phục hệ thống;
– Backup file và folder;
– Backup file/ổ đĩa gia tăng;
– Quản lí backup;
– Backup theo lịch;
– Xoá file ảnh cũ;
– Tìm kiếm file ảnh để phục hồi;
– Công cụ tạo bản sao ổ đĩa.

GAOTD hợp tác với CHENGDU YIWO Tech Development tặng miễn phí phiên bản đầy đủ của EASEUS Todo Backup Professional 2.5.

Download phiên bản đầy đủ EASEUS Todo Backup Professional 2.5.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi