Emsisoft Anti-Malware 5.0: Bản quyền miễn phí 6 tháng

Nếu bạn chưa biết gì về Emsisoft Anti-Malware thì có thể xem thông tin ở bài viết cũ này.

Chương trình khuyến mãi này dành riêng cho những ai đang sống ở Ý. Nếu bạn không sống ở Ý, bạn phải fake địa chỉ IP của bạn thành IP của Ý thì mới tham gia nhận bản quyền được. Bạn xem cách fake IP tại đây. Khi viết bài này, mình sử dụng proxy 77.108.40.194 với port 8080.

1. Ghé thăm URL này và tạo miễn phí một tài khoản Emsisoft.

Emsisoft Anti-Malware 5.0: Bản quyền miễn phí 6 tháng

2. Bạn sẽ nhận được một e-mail xác nhận từ [email protected] có chứa link kích hoạt tài khoản và coupon code (codice licenza). Hãy click link kích hoạt đó và copy coupon code.

Emsisoft Anti-Malware 5.0: Bản quyền miễn phí 6 tháng

3. Đăng nhập vào tài khoản Emsisoft của bạn.

4. Click Manage Licenses rồi click Get license by coupon code.

Emsisoft Anti-Malware 5.0: Bản quyền miễn phí 6 tháng

5. Nhập coupon code mà bạn nhận được ở bước 2 rồi click nút Convert.

Emsisoft Anti-Malware 5.0: Bản quyền miễn phí 6 tháng

6. Download Emsisoft Anti-Malware (91,69 MB).

7. Cài đặt Emsisoft Anti-Malware và đăng nhập với username và password của bạn để kích hoạt chương trình.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi