Nam Kỳ

No Comments

 1. Anonymous
  July 28, 2010 @ 1:11 am

  Reply

 2. Jombie
  July 29, 2010 @ 12:50 am

  Link khoong suwr dunbgj ddawng kys dduwowcj rooif ?

  Reply

 3. Dawn Sunlight
  July 29, 2010 @ 2:13 am

  Mình dùng proxy Italia mà cũng không vào được. Có vẻ như chương trình khuyến mãi này kết thúc rồi các bạn à :(.

  Reply

 4. Anonymous
  July 29, 2010 @ 4:27 am

  chạy file .exe của _ITA mà nó không hiện khung nhập Nhập key bản quyền , chạy file .exe của _ENG thì nó bảo phải unistall cái _ITA trước đã . Nói chung là hình như bọn ng Anh và Í không hợp tác với nhau rồi 🙁

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *