Giải quyết vấn đề không thể xoá với IObit Unlocker

Giải quyết vấn đề không thể xoá với IObit Unlocker

IObit Unlocker là ứng dụng dành cho Windows cực kì dễ sử dụng. Nó giúp bạn unlock (mở khoá) file và folder bị chiếm giữ bởi những chương trình khác. Từ đó, bạn có thể xoá, copy hay điều chỉnh những file và folder đó. IObit Unlocker là giải pháp thuận tiện khi Windows không cho xoá, di chuyển hoặc đổi tên một file hay folder mà vừa được mở trước đó bởi một chương trình.

IObit Unlocker rất dễ sử dụng. Chỉ cần click chuột phải lên file hoặc folder bị khoá; hay kéo và thả file hay folder vào IObit Unlocker để unlock. Bạn cũng có thể unlock nhiều file hoặc folders cùng lúc.

Giải quyết vấn đề không thể xoá với IObit Unlocker

Hơn nữa, IObit Unlocker có những tuỳ chọn như Unlock and Delete (Mở khoá và Xoá), Unlock and Rename (Mở khoá và Đổi tên), Unlock and Move (Mở khoá và Di chuyển), hay Unlock and Copy (Mở khoá và Sao chép) để bạn dễ dàng tiến hành những công việc kế tiếp.

IObit Unlocker hiện đang trong giai đoạn beta, bạn có thể download nó tại đây.

>>>Xem thêm: Cách xóa File hay Folder “không thể xóa”

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi