Hide SysTray: Ẩn khay hệ thống trong Windows 7

Khu vực thông báo cũng được biết với tên gọi khay hệ thống (System Tray) là nơi thuận tiện để ẩn những ứng dụng đang chạy không mong muốn hay để khởi chạy ngay lập tức hoặc theo dõi các ứng dụng. Với việc đưa vào tính năng nhóm và các icon trên taskbar trong Windows 7, bạn sẽ không nhận thấy sự hỗn loạn trên taskbar ngay cả khi bạn chạy đồng thời nhiều ứng dụng.

Nhưng nếu bạn rơi vào tình trạng taskbar hỗn loạn thì Hide Systray là một ứng dụng hữu ích (được tạo ra bởi Sebastian Langer – người dùng của Deviantart), tiện ích nhỏ này có thể tạo ra chỗ cho các ứng dụng mới trên taskbar bằng cách giấu ngay tức thì khu vực khay hệ thống của Windows 7 Taskbar.

Hide SysTray: Ẩn khay hệ thống trong Windows 7

Hide SysTray: Ẩn khay hệ thống trong Windows 7

Download Windows 7 Systemtray Hider – Hide Systray.

Chú ý: .Net Framework 4.0 được yêu cầu để sử dụng Hide Systray.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi