Nam Kỳ

1 Comment

  1. Duy Pham
    March 16, 2011 @ 2:32 am

    Quá chậm chạm cho 1 phiên bản hỗ trợ CSS3. Nhắc đến IE là nghĩ tới những nỗi “kinh hoàng” từ phiên bản 6, 7.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *