iolo Search and Recover 5: Key bản quyền miễn phí 6 tháng

iolo Search and Recover 5: Key bản quyền miễn phí 6 tháng

iolo Search and Recover (có giá bán 39,95 $) là công cụ được thiết kế để phục hồi hình ảnh, file, bài hát, e-mail hay video bị xoá nhầm. Chương trình hướng dẫn bạn từng bước-từng bước phục hồi dữ liệu thông qua các wizard. Hơn nữa, nó cũng có khả năng phục hồi file và folder từ USB, máy ảnh, máy chơi nhạc, CD, DVD, thẻ nhớ, ổ flash,…

1. Đến Trang khuyến mãi và click nút Continue.

2. Click nút Secure Checkout.

3. Điền những phần được yêu cầu (có dấu *) rồi click nút Review Order.

iolo Search and Recover 5: Key bản quyền miễn phí 6 tháng

4. Click nút Submit Order.

5. Bạn sẽ nhận được một e-mail từ iolo Customer Care có chứa key bản quyền và link download file cài đặt.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi