Không cho Firefox tự động thay đổi kích thước cửa sổ

Không cho Firefox tự động thay đổi kích thước cửa sổ

Đôi khi bạn mở một website đặc biệt bằng trình duyệt Mozilla Firefox, cửa sổ trình duyệt web tự động resize (thay đổi kích thước). Thật là khó chịu ! Nhưng bạn có thể dễ dàng vô hiệu hoá điều đó bằng cách thay đổi một vài tuỳ chọn trong Firefox.

1. Trong Firefox, vào Tools > Options > chọn thẻ Content > click nút Advanced:

Không cho Firefox tự động thay đổi kích thước (resize) cửa sổ

2. Bây giờ bỏ chọn Move or resize existing windows và click nút OK hai lần:

Không cho Firefox tự động thay đổi kích thước (resize) cửa sổ

Từ giờ trở đi, cửa sổ trình duyệt Firefox của bạn sẽ không còn bị resize khi mở một trang web đặc biệt nữa.

1 Comment

Gửi phản hồi