Lấy key bản quyền miễn phí 4 phần mềm của Xequte

Lấy key bản quyền miễn phí 4 phần mềm của Xequte

Những phần mềm của Xequte mà bạn sẽ nhận key bao gồm: Xequte MegaView v7, EZ-Pix v6, Amaze v4, Diji Album v5. Ngoài ra còn có 7 phần mềm miễn phí khác cũng của Xequte: OutPosted, Picture of the Day, SiteUp, X-VCD Player, Xanorama, XClock, ScriptCopy.

Cách lấy key hoàn toàn tương tự như phần mềm Xequte Pix Manager V7. Bạn có thể xem lại tại đây.

Mỗi phần mềm, bạn sẽ được cung cấp link đăng kí (Registration page) và link download file cài đặt.

Xequte MegaView v7.07:

Registration page :
http://www.xequte.com/cgi-bin/magkey.asp?sw=MegaView&vn=v7.07&mg=PC%20User
Download

EZ-Pix V6.0:

Registration page
http://www.xequte.com/offer/pcu-ezp-6/requestkey.html
Download: sharetool.com/Multimedia_Graphics/Viewers/EZ-Pix_17805.html

Xequte Amaze V4.04:

Registration link
http://www.xequte.com/offer/pcp-amz-4/requestkey.html
Download

Xequte Diji Album V5.0:

Registration page:
http://www.xequte.com/offer/pcp-dja-5/requestkey.html
Download: 1 trong 2 link
http://www.xequte.com/download/djedit50.exe
5star-shareware.com/Windows/Graphics/ImageAlbums/diji-album.html

Và như đã nói ở trên, bạn có thể tìm thấy 7 phần mềm miễn phí của Xequte tại đây.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi